lördag 6 november 2010

Nurse Diesel helping hearts på kägelbanan.

Nurse Diesel kör en välgörenhetsspelning för hemlösa på kägelbanan.
Eva


 Mia

 Lena

 Classe

 Anna och Mia

Anna